Slaap & Vitaliteit

 

In Nederland bestaat steeds meer aandacht voor slaap als één van de pijlers voor vitaliteit. We hebben slaap namelijk nodig om te herstellen van een (stress)volle dag. Uit onderzoek blijkt dat het verzuim onder mensen die slecht slapen 1,5 tot 2 keer hoger ligt dan bij medewerkers die daar geen last van hebben.

Mensen die slecht slapen presteren slechter, zijn minder veerkrachtig en minder bestand tegen druk,  Slaapproblemen kunnen op lange termijn leiden tot uitval door bijvoorbeeld een burn-out.  

Zet slaap op de agenda van uw bedrijf!

In samenwerking met het Landelijke Netwerk Saraja slaapcurus wordt het volgende incompagany aangeboden: Seminar slaap & vitaliteit; Workshop slaap & vitaliteit; Slaapcursus; Personal coaching.

Seminar slaap & vitaliteit 

Deze lezing is bedoeld om bewustwording te creëren over het belang van een goede nachtrust. Aan bod komt waarom slaap zo belangrijk is en hoe slaapproblemen ontstaan.  Er is aandacht voor mindset, stressreductie/ontspanning en lifestyle. 

Onderwerpen die behandeld worden zijn: 

 • Hoe werkt slaap
 • Waarom is slaap zo belangrijk voor ons
 • Hoe kunnen problemen met slapen ontstaan
 • Hoe beïnvloeden onze mindset, (dagelijkse)stress en onze lifestyle de nachtrust

De deelnemers komen uit de seminar met pratische tips die ze direct kunnen toepassen om de slaap en het functioneren overdag te verbeteren. 

Duur:             1 uur
Deelnemers: onderling afstemmen

 Workshop slaap & vitaliteit 

De workshop is interactief er wordt kennis overgedragen over de werking van slaap, het ontstaan van slapeloosheid en methoden om de slaap te verbeteren en er wordt ook geoefend.

Optioneel kan voorafgaand aan een workshop door middel van de online Slaap en Vitaliteit Test geïnventariseerd worden waar bij de deelnemers de slaap als problematisch ervaren wordt. Zodat in de werkshop accenten kunnen worden gelegd afgestemd op de deelnemers. De deelnemers krijgen hiervan per e-mail een korte terugkoppeling met eerste adviezen.

Onderwerpen die behandeld worden zijn: 

 • Inventarisatie hoe ‘slaap; beleefd wordt binnen de groep
 • Ontdekken welke gedachten/overtuigingen over ‘slaap’ er binnde de groep bestaan
 • Inzicht verkrijgen hoe deze overtuigingen belemmerend kunnen werken op de nachtrust
 • Leren transformeren van belemmerende overtuigingen
 • Informeren over de werking van slaap en oorzaken van verstoring van de slaap
 • Ontdekken van de persoonlijke aandachtspunten
 • Aanreiken van ontspanningsmogelijkheden, inclusief het oefenen van korte ontspanningsoefening(en)
 • Met behulp van een quiz leren wat je toch ook vooral zelf kunt doen om zoveel mogelijk verstoring van slaap te voorkomen. 

De deelnemers nemen uit de workshop tips en tools mee die direct toepasbaar zijn in het dagelijks leven om beter te slapen en vitaler te leven en te werken.

Duur: 2,5 uur 
Deelnemers: 4 tot 10 personen

Slaapcursus | groep of individueel

Tijdens de Saraja slaapcursus wordt het volledige programma van de Cognitieve Gedragstherapie voor Insomnie (CGT-I) behandeld. De cursus is geschikt voor medewerkers die meer aandacht behoeven bij het verbeteren van de slaap. De cursus bestaat uit 6 modules waarin geleerd wordt wat slaap is, welke factoren de slaap negatief beïnvloeden en waarin we ontdekken wat je zelf kunt doen (en beter kunt laten) om de slaap structureel te verbeteren.

Onderwerpen die behandeld worden zijn: 

 • Balans in het leven
 • Stressfactoren
 • Inbouwen rustmomenten
 • Afschakelen na het werk
 • Ontspanningsmethoden
 • Belemmerende werking gedachten
 • Juiste slaaphygiëne

Na afloop van de cursus vinden 3 nazorgmomenten plaats waarop geëvalueerd wordt in hoeverre het lukt zelfstandig het geleerde in de praktijk te brengen. Zonodig worden aanvullende impulsen gegeven om de slaap verder te optimaliseren en daarmee vitaler in het leven komen te staan. 

Groep: min 4 max 10 personen of individueel
Duur totaal 9 uur over periode van 6 weken

Personal Slaap Coaching 

Met Personal Slaap Coaching wordt optimaal persoonlijke aandacht besteed aan de specifieke slaapproblemen van uw medewerker, met een op maat gemaakt progrgramma. Er wordt ingezoomd op de persoonlijke problematiek rondom slaap en vitaliteit. Het traject start met een slaapconsult, waarmee geanalyseerd wordt waaruit de slaapproblematiek bestaat en waar de aandachtsgebieden liggen gelet op het verbeteren van de slaap en de vitaliteit. Op basis van deze bevindingen wordt een op de medewerker afgestemd beter slapen programma opgesteld met gerichte interventies. 

Dit beter slapen programma behandelt in verschillende modules de thema’s die in het specifieke geval aandacht verdienen. De medewerker krijgt daarmee informatie over slaap en inzicht in het eigen slaapgedrag. Ook worden methodieken aangereikt die de medewerker zelfstandig leert toepassen ter verbetering van slaap en vitaliteit. Alle inzichten die verkregen worden en alle ervaringen worden vertaald naar een beter slapen plan.

Na afronding van het traject is er een beter slapen plan  een houvast voor uw medewerker om verder zelfstanding de bereikte slaapverbetering vast te houden of te verbeteren. Om er zeker van te zijn dat het de medewerker lukt de nieuwe aangeleerde materie in het dagelijks leven te integreren, bieden we nazorg aan aan de hand van de Saraja Slaapcheck. er vinden standaard 3 telefonische follow up momenten plaats. 

 Leef is aangesloten bij het Landelijk Netwerk Saraja Slaapcursus. Wil je meer weten over slaap en eventuele hulpmiddelen kijk dan ook eens op de website van: Landelijke Netwerk Saraja Slaapcursus